NYE MINMEMORIA KOMMER 21.FEBRUAR

Bedre omsorg med MinMemoria

Minner og erfaringer er en stor del av vår identitet. Det er viktig at de som gir omsorg har kjennskap til hva som er viktig for den enkelte. I dag kartlegger de fleste livshistorien på papirskjema. Informasjonen hentes inn som grunnlag for at helsepersonell skal kunne gi god personsentrert omsorg.

Bilde av MinMemoria på PC, nettbrett og mobil
Få en demo

Mer levende livshistorie

Brukervennlig livshistorie

MinMemoria digitaliserer livshistorien, og gjør den mer levende og brukervennlig. MinMemoria knytter bilder til historien, som gjør den mer effektiv i erindringsarbeid, som samtaleverktøy og som et hjelpemiddel når brukeren er engstelig.

Digitalisering og samhandling

MinMemoria gir rom for at livshistorien ikke bare er alt som har vært, men også det som skjer i nåtid. Man kan oppdatere den kontinuerlig, og kommunisere pårørende i samme plattform. Livshistorien som verktøy blir mer brukervennlig og attraktiv for brukergrupper i alle aldre.

Livshistoriearbeid

Livshistorien er et godt og viktig hjelpemiddel for å se den enkelte bruker og deres ressurser. Den gir mulighet for bedre tilrettelegging og samhandling i hverdagen.

I Memoriaprofilens førsteside deler du personens bakgrunn og interesser.
Gjennom livet har vi bygget relasjoner som er viktige for oss. I MinMemoria finner du bilde og informasjon om hver av disse, som også kan ha egen tilgang til Memoriaprofilen.
Bilder gjør livshistorien mer levende, og at man som helsepersonell eller pårørende enklere kan relatere til historien.
Bilder kan være et godt samtaleverktøy, og skape trygghet og ro. Bilder som gir en god respons merkes med stjerne, og samles i et eget favorittalbum.
Livshistorien er individuell, og består av alt fra de stolteste øyeblikkene til musikken man liker eller steder man har reist. I MinMemoria kan man dele alt som er viktig for den enkelte, slik identitet og selvfølelse ivaretas i omsorgen.
MinMemoria brukes som en sosial kommunikasjonskanal mellom bruker, ansatte og pårørende. Dette bidrar til økt innsikt og godt samarbeid.
Nysgjerrig?

Få en demo

Ta kontakt med oss for en presentasjon og et uforpliktende tilbud.

Kontakt oss
Fremtidens omsorg

Anbefalt praksis

Fokus på livshistoriearbeid trekkes blant annet frem i Nasjonale retningslinjer for demens, TID modellen og i kvalitetsreformen “leve hele livet”. Du kan også lese mer om livshistoriearbeid i fagheftet “Jeg er minnene mine”, utgitt av Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

En dame som holder et nettbrett med MinMemoria på

For en god ide! Familien kan bruke appen til å dele beboernes livshistorie med helsepersonell. Bilder og historier. Da kan de ansatte snakke med de eldre om det som er viktig for dem. Det skaper trygghet og mindre ensomhet! Dette er en inspirasjon til vårt arbeid med reformen "Leve hele livet."

Bent Høie, Helse- og omsorgsminister

Vi merker at de finner roen. Noen kan være urolige og bevege seg mye rundt, men de bli rolige når de får se bilde av hytta si eller andre ting som får dem til å mimre.

Anniken Harsvik Moe, Sykepleier, Orkdal helsetun

Memoria er et godt verktøy for oss som jobber med personer med demens. Vi bruker det mye til forebygging av uro, men det kan også brukes under uro.

Marisol Eliassen, Helsefagarbeider, Kulatoppen omsorgssenter

Det skapes gylne øyeblikk når vi blar i bilder sammen, eller jeg gjenforteller et minne som har betydd mye for beboeren. Det er flott å se at beboere kan bli roligere, lettere til sinns, bli stolt, eller kan bekrefte med nikk og smil.

Kristin Brandsæter, Aktivitør, Tiller helse- og velferdssenter

Du klarer å hente dem ut av en situasjon der de føler at de ikke skal være eller hører hjemme, ved hjelp av bilder eller informasjon. De får snakke om ting de liker og kjenner igjen. I appen får du hele bakgrunnshistorien deres, tilgjengelig på enkelt vis til enhver tid. Det er man helt nødt til å ha.

Anett Hunstad, Sykepleier, Mørkved sykehjem

Kom i gang

Bestilling

Ta kontakt for bestilling eller et uforpliktende tilbud. Vi hjelper dere å definere mål og omfang.

Forberedelser

Vi planlegger gjennomføring av brukerkurs, gevinstmåling og interne rutiner i samarbeid med deres superbrukere.

Brukerkurs

Vi gjennomfører kurs for superbrukere, ansatte og pårørende.

Jobb mer personsentrert

Bruk MinMemoria i miljøarbeid, til forebygging av uro og som et bindeledd mellom tjenesten og pårørende.