Brukerhistorier

>

Brukernytt

Brukerhistorie: – Vi bruker Memoria mye til forebygging av uro

Kulatoppen omsorgssenter i Vågsøy kommune vant julen 2017 ett års gratis bruk av Memoria. I dag bruker de Memoria på mange av beboerne, og ønsker på sikt å erstatte papirskjemaet for kartlegging av livshistorie med Memoria for alle beboere.
Publisert:
5.2.2019
Oppdatert:
Demenskoordinator Linda Blålid Lågeide, Memoriakontakt Marisol Eliassen og spesialsykepleier i miljøterapi Nina Moe Bøge. Foto: MinMemoria AS

Vi spurte en av Memoriakontaktene om hun kan fortelle litt mer om hvorfor de bruker Memoria, og om hvordan de bruker det i hverdagen. Her kan du lese hennes erfaring.

Brukerhistorie fra Memoriakontakt Marisol Eliassen

Vi på Kulatoppen var så heldige å vinne 1 års forbruk av Memoria, til glede både for beboere, pårørende og ansatte.

To av Memoriakontaktene hadde tirsdagsundervisning for andre kommuner i Sogn og Fjordane i september 2018. Da underviste de i Memoria. Fra venstre: Marisol Eliassen og Ingvill Sandøy.
Memoriakontaktene Marisol Eliassen og Ingvill Sandøy har undervist i Memoria for andre kommuner i Sogn og Fjordane. Foto: Marisol Eliassen

God effekt for personer med demens

Da vi tok i bruk Memoria, så vi at det hadde en god effekt på personer med demens. Vi har mange her hos oss som er kommet langt i sin demenssykdom, og ikke alle kan gi like godt uttrykk for hvordan de har det, men når det gjelder Memoria så ser vi hvor glade de blir. Gleden av å se bilder av sine nærmeste og etterkommere er stor. Gamle minner dukker opp, og plutselig er vi kommet inn i en historie/episode fra et bilde som de gjenkjenner på nettbrettet.

Nyttig informasjon for helsepersonell

Mange av våre beboere har også nyttig bakgrunnsinformasjon i Memoriaprofilen. Denne informasjonen kommer oss til god nytte når vi skal bli kjente med beboerne og få et innblikk i deres liv og oppvekst. Det er spennende og viktig informasjon for oss. Memoria er et godt verktøy for oss som jobber med personer med demens. Vi bruker det mye til forebygging av uro, men det kan også brukes under uro.

Pårørende holder kontakten med sine kjære

Fra venstre: Marisol Eliassen, beboer Åsta S. Nybakk, og pårørende Heidi Refvik. Faksimile: Fjordenes Tidende, publisert 27.04.2018, foto: Christina Cantero.

Mange pårørende har gitt oss positive tilbakemelding på Memoria, ofte de som bor langt unna. Da kan Memoria være fin måte å holde kontakt med sine nærmeste på, og bruke meldingsveggen til kommunikasjon mellom f.eks mor/datter.

Vi på Kulatoppen bruker Memoria daglig med våre beboere og håper andre sykehjem vil ta i bruk Memoria og oppleve gleden ved dette.

Hilsen ivrig Memoriakontakt – Marisol Eliassen


Les flere brukerhistorier